Finansowanie!

Projekt pn. Kompleks usługowy „POSEJDON”, ze względu na bezprecedensową skalę przedsięwzięcia, w tym jego oddziaływanie na sferę ochrony środowiska, gospodarczą, społeczną i przestrzenną, uzyskał finansowanie o hybrydowym charakterze pozwalającym na zbilansowanie źródeł finansowania:

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA (zgodnie z kolejnością zawartych umów) UMOWA WYSOKOŚĆ WSPARCIA RODZAJ WSPARCIA
SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. Umowa pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE - program DPI Nr 6/JEREMIEDPI/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. 27 000 000,00 zł Pożyczka preferencyjna
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Umowa nr RPZP.02.10.00-32-B004/17-00 o dofinansowanie Projektu „Kompleks usługowy POSEJDEN w ramach Regionalnego programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych z dnia 16 kwietnia 2018 r. 19 723 200,00 zł Dotacja
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK - Umowa Kredytu w związku z finansowaniem budowy Kompleksu handlowo-biurowego z funkcją hotelową „POSEJDON” w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2018 r. EBI - Contract POSEJDON NEARLY ZERO ENERGY BUILDING Project Implementetion Agreement of September 4, 2018. 29 000 000 euro podstawione jako funding do BGK przez EBI 160 117 362 zł kwota kredytu budowlanego BGK EBI - funding pod kredyty budowlany i inwestycyjny udzielone przez BGK
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Umowa pożyczki Nr 2019P1348S z dnia 16 lipca 2019 r. na dofinansowanie zadania: „ Kompleks usługowy Posejdon” 59 659 887,24 zł Pożyczka preferencyjna
WARTOŚĆ PROJEKTU (Z FIT-OUT) 360 265 416,00 zł
WARTOŚĆ ZEWNĘTRZNEGO WSPARCIA W PLN 266 500 449,24 zł

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

EGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Planowane podstawowe efekty:

- Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej ziemi i słońca w celu produkcji energii ciepła, chłodu i elektrycznej.
- Edukacja ekologiczna i zwiększanie świadomości inwestycyjnej w zakresie obiektów użyteczności publicznej.

Całkowita wartość netto Projektu:

360 265 416,00 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych: 19 723 200 zł

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. projektu POSEJDON zawartymi na stronie internetowej www.posejdoncenter.pl

Inwestor

Zarządca Nieruchomości
Maciej Luszawski
tel. +48 508 020 315 
m.luszawski@posejdoncenter.pl

Wynajem powierzchni
Mirosław G.Linke
tel. +48 603 070 220
m.linke@posejdoncenter.pl

Koordynacja projektu

Maciej Luszawski
tel. +48 508 020 315
m.luszawski@posejdoncenter.pl